Torreblanca


                                                                                                                        
   
This text is replaced by the Flash movie.
 Inici > Ajuntament
Ajuntament   
Ajuntament
Carrer Sant Antoni núm. 11 ; Tel: 964 42 04 11. L' horari d' atenció al públic és de 9:00 h. a 14:00 h.

Corporació Municipal
Horaris d' atenció al públic de la corporació municipal

Àrees Municipals i Serveis Administratius
Esquema de les diferents àrees i serveis administratius amb què compte l' Ajuntament

Normativa Local
En este apartat podràs trobar les diferents ordenances i reglaments municipals que regula l' Ajuntament.

Actes / Plenaris
Resum de les actes de les sessions plenàries, tant ordinàries com extraordinàries, amb la possibilitat de descarregar-se l' acta completa del ple.

Tramitacions
Ací podràs descarregar les sol·licituds i instàncies més usuals de l' Ajuntament. Una vegada omplides les podràs presentar en el Registre de l' Ajuntament ( Planta Baixa )

Tauler d'Anuncis
En este apartat es troben publicats tots els anuncis i Edictes oficials de l' Ajuntament de Torreblanca.

Facebook Torreblanca Canal de Denuncias Autoliquidaciones y Pagos Online Sede Electrónica